Linux

Hướng dẫn đo hiệu suất mạng trên centos

Ngày đăng13/02/2020 1,265

Hướng dẫn đo hiệu suất đường truyền mạng trên centos sử dụng lệnh iperf

1. Cần cài đặt thư viện epel

rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

2. Cài đặt iperf

yum -y install iperf

3. Khởi Động iperf trên server

iperf -s

Kết quả hiển thị như sau.

# iperf -s
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------

Nó chạy trên cổng 5001, nếu bạn muốn chạy nó trên một cổng thay thế, bạn sẽ chỉ định nó với tham số -p.

  Ví dụ

iperf -s -p 6666

4.Chạy iperf test trên client

Lệnh test mặc định như sau:

iperf -c <ip server>

Nếu port đã được máy chủ thay thế, bạn cũng phải làm điều đó ở phía client.

iperf -c <ip server> -p 6666

Nếu bạn muốn đo băng thông theo cả hai hướng, chúng tôi sẽ thêm tham số -d. Dưới đây là một ví dụ đo băng thông hai chiều đối với máy chủ đang chạy trên cổng 6666.

iperf -c ip.of.ser.ver -p 6666 -d

Kiểm tra này sẽ thực hiện nhiều lần lặp lại để có kết quả tốt hơn về băng thông, và sẽ cho kết quả MBytes/sec thay thế Mbits/sec.

iperf -c ip.of.ser.ver -fM -m -i5 -t25

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux
Lệnh tìm kiếm kết hợp với chmod trên linux
Ngày đăng13/01/2020 1,018
Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra
Hướng dẫn cài đặt SSL trên Zimbra
Ngày đăng07/01/2020 1,046
Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7
Hướng dẫn cài đặt FTP Server sử dụng vsftpd trên CentOS 7
Ngày đăng11/12/2019 2,362
Disabling Container OpenVZ
Disabling Container OpenVZ
Ngày đăng09/12/2019 940
Unslave the slave server from command line Virtualizor
Unslave the slave server from command line Virtualizor
Ngày đăng26/11/2019 1,219
Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)
Hướng dẫn cài đặt NFS (Network File System)
Ngày đăng11/11/2019 2,620
Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"
Fix lỗi "Another app is currently holding the yum lock"
Ngày đăng26/10/2019 1,028
Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18
Cấu hình ip tĩnh trên ubuntu 18
Ngày đăng18/10/2019 3,110
Kiểm tra PTR record trên Centos
Kiểm tra PTR record trên Centos
Ngày đăng11/10/2019 1,088
grep empty line và grep -v empty line trên linux
grep empty line và grep -v empty line trên linux
Ngày đăng10/10/2019 950