DirectAdmin

Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin

Ngày đăng05/09/2020 604

Composer là một Dependency Management trong PHP, công cụ quản lý các thư viện mà project Php đã tích hợp trong custombuild của DirectAdmin

Lệnh cài đặt composer trong custombuild như sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build composer

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Enable http2 trên DirectAdmin
Enable http2 trên DirectAdmin
Ngày đăng26/08/2020 807
Giới hạn độ dài user name trong DirectAdmin max_username_length
Giới hạn độ dài user name trong DirectAdmin max_username_length
Ngày đăng03/05/2020 852
Upgrade MySQL 8.0 trên DirtectAdmin
Upgrade MySQL 8.0 trên DirtectAdmin
Ngày đăng14/04/2020 837
xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented
xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented
Ngày đăng14/04/2020 774
Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin
Khắc phục lỗi cài ssl với let’s encrypt trên DirectAdmin
Ngày đăng07/04/2020 1,150
Sử dụng FastCGI cho CustomBuild trên DirectAdmin
Sử dụng FastCGI cho CustomBuild trên DirectAdmin
Ngày đăng06/04/2020 674
Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0
Hướng dẫn nâng cấp mysql 5.6 trên DirectAdmin custombuild 2.0
Ngày đăng26/03/2020 794
Content Encoding Error php trên DirectAdmin
Content Encoding Error php trên DirectAdmin
Ngày đăng19/03/2020 649
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2020 916
Disable /config redirect to :2222
Disable /config redirect to :2222
Ngày đăng26/11/2019 840