[SQL Server] Link download SQL Server 2012 full

Hỗ trợ hệ điều hành

Windows 7, Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Cấu hình tối thiểu

  • Processor
    • Tốc dộ CPU tối thiểu 1 GHz hoặc cao hơn
  • RAM
    • tối thiểu 512 MB cho SQL Server, SQL Server Advanced Services và 4 GB cho Reporting Services
  • Ổ Cứng
    • 4.2 GB dung lượng

Lưu ý thêm: Nếu bạn dùng Microsoft SQL Server Express chỉ hỗ trợ 1 physical processor, 1 GB memory, và 10 GB storage 

Link download [Tại đây]

Các ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ website của mình.

Bình luận