[Office] Link download Microsoft Office 2016

Microsoft Office 2016 là một phiên bản của bộ phần mềm Microsoft Office được phát hành vào ngày 9 tháng 7 đối với bản cho OS X và ngày 22 tháng 9 năm 2015 cho hệ điều hành Windows.Bộ phần mềm được hỗ trợ chính thức đến ngày 13 tháng 10 năm 2020 còn hỗ trợ mở rộng kết thúc ngày 14 tháng 10 năm 2025, cùng thời gian với Windows 10

Cấu hình tối thiểu:

  • 1 GHz processor.
  • 2GB RAM.
  • 3 GB of available disk space; better to have some extra space for temp files.
  • Screen resolution of a minimum 1280 x 800.
  • Windows 7 SP1 or above operating system; Works best on latest operating system according to Microsoft.

Link download [Tại đây]

Các ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ website của mình

Bình luận