[SQL Server] Link download SQL Server 2005

Hệ điều hành hỗ trợ:

Windows 2000 Service Pack 4, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP

Cấu hình tối thiểu:

  • Computer with Intel or compatible Pentium III 600 MHz or faster processor (1 GHz or faster is recommended.)
  • Minimum of 192 MB of RAM (512 MB or more is recommended.)
  • 100 MB of available hard disk space

Link download [tại đây]

Cám ơn các bạn đã truy cập web của mình.

Bình luận