[SQL Server] Link download SQL Server 2016 Enterprise sp2

Hỗ trợ hệ điều hành
Windows Server 2016, Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1

Cáu hình tối thiểu

  • RAM: 1 GB

  • CPU: All other editions: At least 4 GB and should be increased as database size increases to ensure optimal performance.

  • Processor Speed     Minimum: x64 Processor: 1.4 GHz
    • Recommended: 2.0 GHz or faster
  • HDD: Tối thiểu 6 GB

Link download [Tại đây]

Các ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ website của mình

Bình luận