[SQL Server] Link download SQL Server 2008 R2 Enterprise

Hỗ trợ hệ điều hành

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP

Cấu hình tối thiểu

 • RAM
  • Tối thiểu 1 GB (Khuyến cáo 4 GB hoặc cao hơn)
 • Ổ Cứng:
  • Tối thiểu  1 GB và phải có dung lượng trống để ghi thêm data.
 • CPU:
  • X86:
  • Pentium III-compatible processor or faster (Processor Speed - 1.0 GHz or faster)
  • X64:
  • Minimum: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium IV with EM64T support (Processor Speed - 1.0 GHz or faster)

Link download [Tại đây]

Các ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ website của mình.

Bình luận