Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin

Composer là một Dependency Management trong PHP, công cụ quản lý các thư viện mà project Php đã tích hợp trong custombuild của DirectAdmin

Lệnh cài đặt composer trong custombuild như sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build composer

Chúc các bạn thành công.

Bình luận