[DirectAdmin] Hướng dẫn kiểm tra dung lượng ổ cứng với user admin trên giao diện Enhanced

Hướng dẫn xem dung lượng ổ cứng trên DirectAdmin dành cho các bạn không biết lệnh linux

1. Các bạn đăng nhập vào DirectAdmin với user admin

2. Chọn Complete Usage Statistics trong phần Extra Features

Các bạn kéo xuống phần Filesystem để xem dung lượng ổ cứng nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận