[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lỗi Cannot Execute Your Request /usr/local/bin/lego is required, exiting

Khắc phục lỗi Cannot Execute Your Request /usr/local/bin/lego is required, exiting...  khi cài đặt cài ssl free let's encrypt domain trẹn DirectAdmin

Các bạn SSH vào server

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build letsencrypt
./build lego

Chúc các bạn thành công.

Bình luận