DirectAdmin

Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin

Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin

Nếu chắn bạn đã tạo đúng user password ftp nhưng không thể đăng nhập được, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau để add lại các tài khoản ftp của hệ thống vào file /etc/proftpd.passwd

Hướng dẫn downgrade php xuống 5.3.x trong Directadmin

Hướng dẫn downgrade php xuống 5.3.x trong Directadmin

Vì nhiều lý do ví dụ như code website bạn quá cũ so với phiên bản php hiện tại và bạn không có nhiều thời gian để nâng cấp thì giải pháp duy nhất là phải downgrade từ php mới nhất xuống php 5.3 hoặc thấp hơn.