DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist

Ngày đăng21/01/2021 76

Khắc phục lỗi giới hạn độ dài nội dung email khi gửi vào mailinglist trên Exim DirectAdmin.

Ví dụ ở đây domain của mình là domain.com và mailling list của mình là mailinglist@domain.com

Các bạn cần phải edit lại phần maxlength của file config mailinglist

vi /etc/virtual/domain.com/majordomo/lists/mailinglist.config

 Sau đó đổi giá trị maxlength = 40000 thành maxlength = 0

Giá trị 0 sẽ là unlimited

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
Ngày đăng13/01/2021 80
[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server
[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server
Ngày đăng08/01/2021 77
[DirectAdmin] Username length setting
[DirectAdmin] Username length setting
Ngày đăng21/12/2020 129
[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trong ssh
[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trong ssh
Ngày đăng19/12/2020 121
Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution
Hướng dẫn tạo email trên DirectAdmin giao diện Evolution
Ngày đăng21/11/2020 241
Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin
Hướng cài đặt composer trên DirectAdmin
Ngày đăng05/09/2020 541
Enable http2 trên DirectAdmin
Enable http2 trên DirectAdmin
Ngày đăng26/08/2020 639
Giới hạn độ dài user name trong DirectAdmin max_username_length
Giới hạn độ dài user name trong DirectAdmin max_username_length
Ngày đăng03/05/2020 780
Upgrade MySQL 8.0 trên DirtectAdmin
Upgrade MySQL 8.0 trên DirtectAdmin
Ngày đăng14/04/2020 788
xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented
xfs_quota: cannot set limits: Function not implemented
Ngày đăng14/04/2020 713