DirectAdmin

[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi ip server trên DirectAdmin

Ngày đăng29/04/2021 38

Hướng dẫn thao tác đổi ip server trên DirectAdmin

Các bạn thao tác các bước sau trong SSH

1. Kiểm tra ip đang có trên server

[root@srv ~]# ls /usr/local/directadmin/data/admin/ips
1.2.3.4

2. Chạy lệnh đổi ip từ IP cũ sang ip mới

/usr/local/directadmin/scripts/ipswap.sh 1.2.3.4 4.3.2.1

3. Restart lại service

service httpd restart
service proftpd restart
service exim restart
service dovecot restart

Như vậy là đã hoàn tất việc đổi ip trên DirectAdmin, chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[DirectAdmin] Error during automated certificate renewal for domain.com
[DirectAdmin] Error during automated certificate renewal for domain.com
Ngày đăng27/04/2021 41
[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin
Ngày đăng20/04/2021 41
[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin
Ngày đăng14/04/2021 112
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2021 97
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list'
Ngày đăng19/02/2021 145
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
Ngày đăng21/01/2021 109
[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
[DirectAdmin] Hướng dẫn upgrade version mới
Ngày đăng13/01/2021 134
[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server
[DirectAdmin] Hướng dẫn build LiteSpeed Web Server
Ngày đăng08/01/2021 155
[DirectAdmin] Username length setting
[DirectAdmin] Username length setting
Ngày đăng21/12/2020 188
[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trong ssh
[DirectAdmin] Hướng dẫn xóa Message System trong ssh
Ngày đăng19/12/2020 187