DirectAdmin

[DirectAdmin] Fix Error with getFtpFile: *** Unable to get list *** ./ncftp.sh

Ngày đăng03/06/2021 109

Hướng dẫn fix lỗi Error with getFtpFile: *** Unable to get list *** ./ncftp.sh khi backup FTP trên DirectAdmin

1. Bạn SSH vào server

2. Chạy lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/scripts
./ncftp.sh

Sau khi setup xong các bạn set lại backup là được nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn thay đổi version php trên DirectAdmin
Ngày đăng02/06/2021 91
[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line
[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi password của tất cả user bằng command line
Ngày đăng21/05/2021 59
[DirectAdmin] Hướng dẫn build ProFTP trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn build ProFTP trên DirectAdmin
Ngày đăng13/05/2021 85
[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi ip server trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn đổi ip server trên DirectAdmin
Ngày đăng29/04/2021 109
[DirectAdmin] Error during automated certificate renewal for domain.com
[DirectAdmin] Error during automated certificate renewal for domain.com
Ngày đăng27/04/2021 159
[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn Cài đặt Redis and Redis-PHP trên Centos 7 DirectAdmin
Ngày đăng20/04/2021 190
[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin
[DirectAdmin] Hướng dẫn tạo rule copy mail ra vào trên DirectAdmin
Ngày đăng14/04/2021 169
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
[DirectAdmin] Enable DKIM trên Exim DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2021 144
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column
[DirectAdmin] Error executing query: Unknown column 'password' in 'field list'
Ngày đăng19/02/2021 232
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
[DirectAdmin] Hướng dẫn fix lõi exim message too long chars from mailinglist
Ngày đăng21/01/2021 171