DirectAdmin

Content Encoding Error php trên DirectAdmin

Ngày đăng19/03/2020 825

Nếu website của bạn load lên bị lỗi Content Encoding Error là do file web có định dạng unicode không đọc được

Content-Encoding-Error

Các bạn có thể vào file manager của DirectAdmin chọn edit sau đó save file lại

Đơn giản chỉ có thế là có thể chạy được.

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin
Hướng dẫn disable IP check sessions trên DirectAdmin
Ngày đăng24/02/2020 1,142
Disable /config redirect to :2222
Disable /config redirect to :2222
Ngày đăng26/11/2019 966
Fixed: Invalid command
Fixed: Invalid command 'php_admin_flag', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
Ngày đăng07/11/2019 1,363
Disable IP Check Login trên DirectAdmin
Disable IP Check Login trên DirectAdmin
Ngày đăng07/11/2019 1,051
Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin
Build Zend Optimizer/ Guard, Ioncube trên DirectAdmin
Ngày đăng06/11/2019 1,048
Update license Directadmin
Update license Directadmin
Ngày đăng09/10/2019 938
Xóa Message System trong Directadmin
Xóa Message System trong Directadmin
Ngày đăng26/09/2019 1,459
Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin
Hướng dẫn enable PHP-SOAP, PHP-INTL and PHP-XMLRPC trên directadmin
Ngày đăng20/09/2019 1,005
Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2
Reverse proxy NGINX + Apache trên Directadmin hỗ trợ server có custombuild 2
Ngày đăng19/09/2019 1,339
Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin
Hướng dẫn fix lỗi ftp trên directadmin
Ngày đăng19/09/2019 920