Linux

[CageFS] Lệnh enable disable cagefs trong linux command line

Ngày đăng17/07/2021 74

Đôi khi các bạn sẽ gặp lỗi một số thư viện như mysql hay mysqli không load được khi dùng cloud linux

Các bạn có thể thử disable cagefs user hosting và enable lại các thư viện sẽ hoạt động lại bình thường

Lệnh disable cagefs cho User

cagefsctl --disable user

Lệnh deable cagefs cho User

cagefsctl --enable user

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[OpenSSH] Hướng dẫn Upgrade OpenSSH to 7.3p1 in Cent OS 6
[OpenSSH] Hướng dẫn Upgrade OpenSSH to 7.3p1 in Cent OS 6
Ngày đăng21/06/2021 47
[Debian] GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 DVD in the drive /media/cdrom/ and press [Enter]
[Debian] GNU/Linux 10.9.0 _Buster_ - Official amd64 DVD in the drive /media/cdrom/ and press [Enter]
Ngày đăng02/06/2021 79
[MySQL] Không phân biệt hoa thường trên mysql
[MySQL] Không phân biệt hoa thường trên mysql
Ngày đăng28/05/2021 140
[MariaDB] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7
[MariaDB] Hướng dẫn cài đặt MariaDB 10 trên Centos 7
Ngày đăng24/05/2021 72
[Apache] Block file xmlrpc.php của tất cả domain trong apache
[Apache] Block file xmlrpc.php của tất cả domain trong apache
Ngày đăng21/05/2021 99
[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu
[Ubuntu] Hướng dẫn cài yum trên Ubuntu
Ngày đăng18/05/2021 228
[FirewallD] Hướng cài đặt và mở port trong FirewallD trên Centos
[FirewallD] Hướng cài đặt và mở port trong FirewallD trên Centos
Ngày đăng10/05/2021 99
[Linux] Khắc phục lỗi ifconfig: command not found
[Linux] Khắc phục lỗi ifconfig: command not found
Ngày đăng28/04/2021 432
[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7
[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7
Ngày đăng18/04/2021 142
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
Ngày đăng18/04/2021 127