[Zabbix] Hướng dẫn cài đặt zabbix agent 5.0 trên centos 7

Zabbix là một giải pháp giám sát phân tán mã nguồn mở cấp doanh nghiệp.

Zabbix là một phần mềm giám sát nhiều thông số của mạng cũng như tình trạng và tính toàn vẹn của máy chủ, máy ảo, ứng dụng, dịch vụ, cơ sở dữ liệu, trang web, đám mây và hơn thế nữa. Zabbix sử dụng cơ chế thông báo linh hoạt cho phép người dùng định cấu hình cảnh báo dựa trên e-mail cho hầu như mọi sự kiện. Điều này cho phép phản ứng nhanh với các sự cố máy chủ. Zabbix cung cấp các tính năng báo cáo và trực quan hóa dữ liệu tuyệt vời dựa trên dữ liệu được lưu trữ. Điều này làm cho Zabbix trở nên lý tưởng để lập kế hoạch dung lượng.

Hướng dẫn cài đặt zabbix-agent 5

yum install https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm -y
yum install vim zabbix-agent zabbix-sender -y

 Khai báo zabbix server cho agent

vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Tìm kiếm các dòng Server ServerActive khai báo địa chỉ zabbix server của bạn

Chúc các bạn thành công.

Bình luận