[LiteSpeed] Update license cho litespeed web adc

Hướng dẫn thao tác update license cho litespeed web adc

cd /usr/local/lslb
echo "SERIAL_NO" > conf/serial.no
bin/lslbd -r
lslbctrl restart
systemctl restart lslb.service

Chúc các bạn thành công.

Bình luận