[CSF] Hướng dẫn tăng giới hạn DENY_IP_LIMIT trong csf firewall

DENY_IP_LIMIT Giới hạn số lượng IP được lưu giữ trong tệp /etc/csf/csf.deny

Nếu đạt đến giới hạn, các IP nhập sẽ được xoay vòng tức là những IP ở trên cùng sẽ bị xóa và IP mới nhất sẽ được thêm vào.

Để tăng giới hạn DENY_IP_LIMIT các bạn cần chỉnh sửa file /etc/csf/csf.conf

vi /etc/csf/csf.conf

Tìm đến dòng DENY_IP_LIMIT

và tăng giới hạn lên

Nếu các bạn không muốn giới hạn có thể để về giá trị 0 nhé

Sau khi thay đổi các bạn cần restart lại firewall rules

csf -r

Chúc các bạn thành công.

Bình luận