Linux

[Linux] Hướng dẫn reset password root trên CentOS 7

Ngày đăng18/04/2021 196

Cách reset password CentOS 7 khác với CentOS 6, các bước reset như sau

1. Khởi động lại máy chủ đến màn hình boot grub menu

boot-grub-menu

2. Chọn e để thay đổi chế độ boot

Press-e-to-edit

3. Tìm đế dòng boot title có chữ ro và thay ro thành rw init=/sysroot/bin/sh

change-rw.

4. Ấn Control+x để vào chế độ single mode.

control-x

5. Truy cập hệ thống bằng lệnh.

chroot /sysroot

6. Reset password root

passwd root

7. Update thông tin selinux

touch /.autorelabel

8. Thoát chroot

 exit

9. Reboot lại hệ thống

reboot

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
[Linux] Hướng dẫn tạo Script check service và start khi bị stop trên linux
Ngày đăng18/04/2021 199
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
[MySQL] Hướng dẫn tạo user và gán quyền trong mysql cli
Ngày đăng12/04/2021 270
[Elasticsearch] Hướng cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7
[Elasticsearch] Hướng cài đặt và cấu hình Elasticsearch trên CentOS 7
Ngày đăng31/03/2021 242
[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 7.3 trên Centos 7
[PHP] Hướng dẫn cài đặt PHP 7.3 trên Centos 7
Ngày đăng15/03/2021 567
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
[GPT] Hướng dẫn tạo GPT Partition trên Linux
Ngày đăng06/03/2021 296
[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9
[Debian] Hướng dẫn cài đặt mod_rewrite cho apache trên Debian 9
Ngày đăng23/02/2021 193
[MySQL] Error reading communication packets
[MySQL] Error reading communication packets
Ngày đăng17/02/2021 384
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt Lets Encrypt cho nginx trên CentOS 7
Ngày đăng30/01/2021 468
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
[DOCKER] Hướng dẫn cài đặt docker trên ubuntu
Ngày đăng29/01/2021 250
[MariaDB] mariadb.service failed to run
[MariaDB] mariadb.service failed to run 'start-pre' task: Cannot allocate memory
Ngày đăng27/01/2021 247