[Outlook] Hướng dẫn xóa mail trong delete item khi thoát outlook trên windows

Hướng dẫn xóa mail trong delete item khi thoát outlook trên windows dành cho các bạn không muốn lưu delete item

1. Các bạn vào File > chọn Option

2. Tại của sổ Outlook Options các bạn chọn Advanced > check vào ô Empty Deleted Items folder when exiting Outlook

Xong các bạn chọn OK.

Chúc cạn bạn thành công.

Bình luận