[Windows] Hướng dẫn tạo local user account trên windows 11

Hướng dẫn tạo local user account (hay offline account) và set quyền administrator cho PC của bạn

Các bước tạo:

  • Chọn Start  > Settings  > Accounts sau đó chọn Family & other users.
  • Ở khung Add other user, các bạn chọn Add account.
  • Chọn I don't have this person's sign-in information, hệ thống sẽ đến trang kế tiếp, Các bạn chọn Add a user without a Microsoft account.
  • Cuối cùng các bạn nhập user name, password, or password hint—hoặc chọn security questions—và chọn Next.

Set quyền local user account thành administrator account:

  • Chọn Start  > Settings  > Accounts .
  • Dưới Family & other users, chọn tài khoản cần thay đổi, sau đó chọn Change account type.
  • Dưới Account type, chọn Administrator, và chọn OK.
  • Như vậy user đã có thể đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên mới.

Chúc các bạn thành công

Bình luận