[IIS] Hướng dẫn nâng queue length cho domain

Hướng dẫn nâng queue length cho domain trong application pool IIS

1. Các bạn mở IIS lên

2. Chọn Application Pool > tìm đến Pool Domain của bạn click vào Advanced Settings


3. Sửa thông số queue length và chọn OK


Chúc các bạn thành công.

Bình luận