[Windows 11] Hướng dẫn tắt sửa lỗi chính tả trên windows 11

Hướng dẫn bật tắt chế độ tự động sửa lỗi chính tả hay còn gọi là Autocorrect misspelled words

1. Các bạn chọn Start > Setting

2. Chọn Time & Language > Typing

Typing

3. Phần Autocorrect misspelled words chọn Off

Autocorrect misspelled words

Chúc các bạn thành công.

Bình luận