Windows

[Windows] Hướng dẫn gỡ cài đặt phần mềm trên CMD

Ngày đăng20/04/2021 283

Hướng dẫn gỡ cài đặt phần mềm trên CMD nếu không may bạn không vào được Control Panel

1. Trước tiên các bạn phải vào CMD

Start > run > và gõ vào cmd

2. Trên màn hình cmd các bạn gõ vào wmic

wmic

3. Gõ lệnh product get name để lấy danh sách các phần mềm đã cài đặt.

product get name

4. Câu lệnh mẫu gỡ cài đặt như sau

product where name="name of program" call uninstall

 

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Windows] Hướng dẫn tắt update trên windows 10
[Windows] Hướng dẫn tắt update trên windows 10
Ngày đăng12/04/2021 136
Bảo vệ windows server trước SYN flood
Bảo vệ windows server trước SYN flood
Ngày đăng19/03/2021 217
[Windows] Updating List of Trusted Root Certificates
[Windows] Updating List of Trusted Root Certificates
Ngày đăng01/03/2021 175
[MSSQL] Monitor SQL Server queries
[MSSQL] Monitor SQL Server queries
Ngày đăng01/03/2021 259
Fix lỗi Internal Error has Occurred
Fix lỗi Internal Error has Occurred
Ngày đăng16/01/2021 3,039
Allow Remote Desktop in Windows Server 2008 với Group Policy Editor
Allow Remote Desktop in Windows Server 2008 với Group Policy Editor
Ngày đăng15/01/2021 225
Kill process Service Remote Desktop
Kill process Service Remote Desktop
Ngày đăng31/12/2020 347
[Windows] Tìm Serial Number của ổ cứng
[Windows] Tìm Serial Number của ổ cứng
Ngày đăng19/12/2020 338
[MSSQL] Tạo Bath Script backup database mssql trên windows
[MSSQL] Tạo Bath Script backup database mssql trên windows
Ngày đăng01/12/2020 522
Fix: The Remote Computer requires network level authentication
Fix: The Remote Computer requires network level authentication
Ngày đăng19/11/2020 620