Hướng dẫn set session limit trên modem Draytek Vigor

Khắc phục lỗi khi truy cập internet "You have reached the maximum number of permitted Internet sessions. Please close one or more applications to allow further Internet access. Contact your system administrator for further information"

Các bạn có thể tăng giới hạn session trong router lên nhé

1. Các bạn login vào modem

2. Chọn Bandwidth Management > Sessions Limit

Ở phần Default Max Sessions các bạn cân chỉnh theo nhu cầu sử dụng nhé

Chúc các bạn thành công

Bình luận