[Gmail] Hướng dẫn tạo password ứng dụng dùng để gửi mail SMTP

Hiện tại gmail đã bỏ tính năng cho phép ứng dụng kém an toàn nên các bân sẽ không thể gửi mail nếu không được bật tính năng này. Thay vào đó các bạn sẽ phải dùng mật khẩu ứng dụng

Các bạn cần phải bật xác thực 2 bước trước, mới có thể tạo mật khẩu ứng dụng nhé

Các bước sau đây hướng dẫn các bạn tạo mật khẩu ứng dụng trên gmail

1. Sau khi đăng nhập vào gmail các bạn chọn Quản lý tài khoản Google của bạn

quan ly tai khoan

2. Chọn Bảo mật

bảo mật

3. Kéo xuống và chọn Mật khẩu ứng dụng

mật khẩu ứng dụng

4. Chọn Khác

Thiết bị khác

5. Chọn tên ứng dụng (Ghi tên gì cũng được nhé) rồi click và nút Tạo

tạo pass

6. Sau khi click vào Tạo các bạn sẽ được tạo tự động mật khẩu ứng dụng gồm 16 ký tự

Như vậy là các bạn đã có thể sử dụng mật khẩu này để khai báo trong smtp để gửi mail rồi nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận