[Excel] Khác phục lỗi mất sheet trong Excel

Bài viết hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi mất sheet trong file excel

1. Các bạn mở file execl lên

2. Chọn File > Option


3. Các bạn chọn tiếp Advanced > Kéo xuống phần Display option for this workbook các bạn check vào show sheet tabs

Xong các bạn chọn OK nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận