Windows

Tạo file batch upload ftp trên windows

Ngày đăng26/09/2019 1,657

Hướng dẫn tạo batch script upload file qua ftp trên windows

Ở đây mình tạo file trong folder D:\Script

1, Tạo 1 file ftp.txt

open <IP> 21
user
password
prompt
binary
mput "*.*"
quit

2, Tạo file batch với nội dung sau

ftp -s:D:\Script\ftp.txt

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar: