Phần mềm

[Photoshop] Fix lỗi không thể tạo document mới trên photoshop

Ngày đăng29/06/2021 84

Hướng dẫn thao tác fix lỗi không thể tạo document mới sau khi cài đặt photoshop

1. Các bạn mở Photoshop lên

2. Các bạn vào menu sau Edit > Preferences > General... Hoặc Ctrl + K

General

3. Sau đó các bạn chọn Use Legacy "New Document" Interface

use-legacy-new-document-interface

Như vậy các bạn đã có thể tạo một document mới như bình thường rồi nhé.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[SVN] Hướng dẫn cài đặt SVN Server trên Centos 7
[SVN] Hướng dẫn cài đặt SVN Server trên Centos 7
Ngày đăng09/04/2021 241
[Python] ImportError: No module named requests
[Python] ImportError: No module named requests
Ngày đăng28/03/2021 168
[MSSQL] Hướng dẫn fix lỗi Database SQL Server Suspect
[MSSQL] Hướng dẫn fix lỗi Database SQL Server Suspect
Ngày đăng22/03/2021 275
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt SSL cho Nginx
[Nginx] Hướng dẫn cài đặt SSL cho Nginx
Ngày đăng16/03/2021 190
[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7
[maldet] Hướng dẫn cài đặt vào cấu hình Linux Malware Detect và ClamAV trên Centos7
Ngày đăng01/02/2021 123
[Zabbix] Hướng dẫn cài đặt zabbix-agent trên centos
[Zabbix] Hướng dẫn cài đặt zabbix-agent trên centos
Ngày đăng02/01/2021 322
Hướng dẫn cài đặt ConfigServer Security & Firewall (CSF)
Hướng dẫn cài đặt ConfigServer Security & Firewall (CSF)
Ngày đăng28/12/2020 434
[MSSQL] Allow remote database trên windows
[MSSQL] Allow remote database trên windows
Ngày đăng17/12/2020 393
[Maldet] Hướng dẫn exclude folder khi maldet scan
[Maldet] Hướng dẫn exclude folder khi maldet scan
Ngày đăng01/12/2020 303
Thao tác Lock và Unlock Zimbra Accounts trong Command Line
Thao tác Lock và Unlock Zimbra Accounts trong Command Line
Ngày đăng03/10/2020 515