Windows

[MSSQL] Monitor SQL Server queries

Ngày đăng01/03/2021 214

Hướng dẫn theo dõi và chẩn đoán hiệu suất SQL Server,  giám sát các tiến trình và truy vấn sử dụng nhiều tài nguyên.

Khởi động SQL Server Management Studio

Mở Activity Monitor:

  1. Click phải vào tên máy chủ SQL Server và chọn Activity Monitor, hoặc

    Selecting the Activity Monitor in SSMS

  2. Hoặc ấn Ctrl+Alt+A, hoặc
  3. Click vào Activity Monitor icon ở menu

The Activity Monitor icon in the menu

Hoặc tự động mở Activity Monitor khi start SQL Server Management Studio:

  1. Trên thanh menu chọn Tools | Options | Environment | Start up
  2. ở phần At startup , chọn Open Object Explorer và Activity Monitor

    Selecting the Open Object Explorer and Activity Monitor in the At startup field

Nếu bạn không định sử dụng Activity Monitor thường xuyên, đừng sử dụng tùy chọn này vì nó sẽ làm tăng thời gian khởi động SQL Server Management Studio.

Mặc định, chỉ có ngăn Tổng quan được mở rộng, các ngăn khác được thu gọn và bạn phải mở rộng theo cách thủ công những ngăn bạn muốn theo dõi.

The Recent Expensive Queries pane

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Fix lỗi Internal Error has Occurred
Fix lỗi Internal Error has Occurred
Ngày đăng16/01/2021 2,150
Allow Remote Desktop in Windows Server 2008 với Group Policy Editor
Allow Remote Desktop in Windows Server 2008 với Group Policy Editor
Ngày đăng15/01/2021 190
Kill process Service Remote Desktop
Kill process Service Remote Desktop
Ngày đăng31/12/2020 294
[Windows] Tìm Serial Number của ổ cứng
[Windows] Tìm Serial Number của ổ cứng
Ngày đăng19/12/2020 271
[MSSQL] Tạo Bath Script backup database mssql trên windows
[MSSQL] Tạo Bath Script backup database mssql trên windows
Ngày đăng01/12/2020 424
Fix: The Remote Computer requires network level authentication
Fix: The Remote Computer requires network level authentication
Ngày đăng19/11/2020 517
Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS
Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS
Ngày đăng11/08/2020 1,151
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server
Ngày đăng08/06/2020 1,137
Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services
Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services
Ngày đăng26/03/2020 1,964
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
Ngày đăng17/01/2020 2,112