Windows

Fix lỗi Internal Error has Occurred

Ngày đăng16/01/2021 272

Hướng dẫn fix lỗi Remote Desktop Internal Error has Occurred trên windows

Các bạn có thể thay đổi Security của RDP trong Group Policy Editor

  1. Chọn Start Menu, tìm Local Group Policy và truy cập vào ‘Edit group policy’. (Hoặc vào Start > run > gõ lệnh gpedit.msc)
  2. Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Security
  3. Phần Menu bên phải, Chọn "Require use of specific security layer for remote (RDP) connections"
  4. Nếu dang để Not configured, Chọn Enabled và phần Security Layer chọn RDP.changing-RDP-security-policy
  5. Click ApplyOK.
  6. Sau đó thử remote windows là được nhé.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Allow Remote Desktop in Windows Server 2008 với Group Policy Editor
Allow Remote Desktop in Windows Server 2008 với Group Policy Editor
Ngày đăng15/01/2021 74
Kill process Service Remote Desktop
Kill process Service Remote Desktop
Ngày đăng31/12/2020 166
[Windows] Tìm Serial Number của ổ cứng
[Windows] Tìm Serial Number của ổ cứng
Ngày đăng19/12/2020 155
[MSSQL] Tạo Bath Script backup database mssql trên windows
[MSSQL] Tạo Bath Script backup database mssql trên windows
Ngày đăng01/12/2020 209
Fix: The Remote Computer requires network level authentication
Fix: The Remote Computer requires network level authentication
Ngày đăng19/11/2020 354
Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS
Reverse Proxy với URL Rewrite trên IIS
Ngày đăng11/08/2020 905
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server
The page you are requesting cannot be served because of the ISAPI and CGI Restriction list settings on the Web server
Ngày đăng08/06/2020 1,023
Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services
Fix lỗi To sign in remotely, you need the right to sign in through Remote Desktop Services
Ngày đăng26/03/2020 1,565
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
Batch script ghi nội dung vào file text trên windows
Ngày đăng17/01/2020 1,613
Batch script đồng bộ folder trên windows
Batch script đồng bộ folder trên windows
Ngày đăng06/01/2020 1,373