[Firefox] Hướng dẫn vô hiệu hóa tab ẩn danh trên Mozilla Firefox

Hướng dẫn thao tác vô hiệu hóa tab ẩn danh Mozilla Firefox trong Registry

1. Các bạn và Start > Run > Gõ vào regedit

2. Đi đến key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox Nếu chưa có key thì các bạn tạo nhé

regedit-chrome

3. Click phải chọn New > 32-Bit DWORD value với tên DisablePrivateBrowsing

set-disable

Các bạn double-click vào DisablePrivateBrowsing và set value = 1 để disable nhé

Như vẫy đã hoàn tất thao tác tắt tab ẩn danh. Các bạn tắt trình duyệt Firefox và mở lại để kiểm tra xem được chưa nhé.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận