[Excel] Hướng dẫn bỏ popup printer khi mở file excel

Đôi khi mở file excel hiển thị popup chọn máy in làm bạn rất khó chịu, hướng dẫn sau sẽ giúp các bạn tắt popup

Các bạn mở file excel lên chọn View > Sau đó chọn Normal và save file lại

normal-view-exce

Sau đó các bạn mở lại máy in sẽ hết pop nhé

Lưu ý phải chọn tất cả các sheet chỉnh view về normal thì mới hết nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận