[Chrome] Hướng dẫn tắt vô hiệu hóa tab ẩn danh Google Chrome

Hướng dẫn thao tác vô hiệu hóa tab ẩn danh Google Chrome trong Registry

1. Các bạn và Start > Run > Gõ vào regedit

2. Đi đến key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome Nếu chưa có key thì các bạn tạo nhé

regedit-chrome

3. Click phải chọn New > 32-Bit DWORD value với tên IncognitoModeAvailability

set-disable

Các bạn double-click vào IncognitoModeAvailability và set value = 1 để disable nhé

Như vẫy đã hoàn tất thao tác tắt tab ẩn danh. Chúc các bạn thành công.

Bình luận