Windows

[Chrome] Hướng dẫn tắt vô hiệu hóa tab ẩn danh Google Chrome

Ngày đăng22/04/2021 165

Hướng dẫn thao tác vô hiệu hóa tab ẩn danh Google Chrome trong Registry

1. Các bạn và Start > Run > Gõ vào regedit

2. Đi đến key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome Nếu chưa có key thì các bạn tạo nhé

regedit-chrome

3. Click phải chọn New > 32-Bit DWORD value với tên IncognitoModeAvailability

set-disable

Các bạn double-click vào IncognitoModeAvailability và set value = 1 để disable nhé

Như vẫy đã hoàn tất thao tác tắt tab ẩn danh. Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Windows] Hướng dẫn gỡ cài đặt phần mềm trên CMD
[Windows] Hướng dẫn gỡ cài đặt phần mềm trên CMD
Ngày đăng20/04/2021 283
[Windows] Hướng dẫn tắt update trên windows 10
[Windows] Hướng dẫn tắt update trên windows 10
Ngày đăng12/04/2021 136
Bảo vệ windows server trước SYN flood
Bảo vệ windows server trước SYN flood
Ngày đăng19/03/2021 217
[Windows] Updating List of Trusted Root Certificates
[Windows] Updating List of Trusted Root Certificates
Ngày đăng01/03/2021 175
[MSSQL] Monitor SQL Server queries
[MSSQL] Monitor SQL Server queries
Ngày đăng01/03/2021 259
Fix lỗi Internal Error has Occurred
Fix lỗi Internal Error has Occurred
Ngày đăng16/01/2021 3,039
Allow Remote Desktop in Windows Server 2008 với Group Policy Editor
Allow Remote Desktop in Windows Server 2008 với Group Policy Editor
Ngày đăng15/01/2021 225
Kill process Service Remote Desktop
Kill process Service Remote Desktop
Ngày đăng31/12/2020 347
[Windows] Tìm Serial Number của ổ cứng
[Windows] Tìm Serial Number của ổ cứng
Ngày đăng19/12/2020 338
[MSSQL] Tạo Bath Script backup database mssql trên windows
[MSSQL] Tạo Bath Script backup database mssql trên windows
Ngày đăng01/12/2020 522