Windows

Batch script ghi nội dung vào file text trên windows

Ngày đăng17/01/2020 2,688

Tạo file batch có nội dung sau

@echo off
@echo "noi dung test" > test.txt
@echo 123>> test.txt
@echo 245.67>> test.txt

Để đọc file text trên batch script chúng ta dùng lệnh sau:

type test.txt

Nội dung sẽ hiển thị như sau

noi dung test
123
245.67

Chúc các bạn thành công

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

Batch script đồng bộ folder trên windows
Batch script đồng bộ folder trên windows
Ngày đăng06/01/2020 1,952
asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error
asp.net core app deployed on iis meets 500 internal server error
Ngày đăng26/11/2019 1,409
Batch script backup database mysql trên windows
Batch script backup database mysql trên windows
Ngày đăng15/11/2019 1,741
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
Hướng dẫn nâng max_connections MySQL trên windows
Ngày đăng10/10/2019 1,234
Tạo file batch upload ftp trên windows
Tạo file batch upload ftp trên windows
Ngày đăng26/09/2019 1,657
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Tạo file batch nén file hoặc folder trên windows
Ngày đăng07/09/2019 2,580
Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012
Hướng dẫn Enable / Disable Multiple RDP Sessions trên Windows 2012
Ngày đăng05/09/2019 2,607
Fix lỗi ADODB.Recordset error
Fix lỗi ADODB.Recordset error '800a0e7a'
Ngày đăng04/09/2019 1,679
Redirect http to https trên web.config
Redirect http to https trên web.config
Ngày đăng03/09/2019 991
Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full
Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full
Ngày đăng02/09/2019 12,068