[Outlook] hướng dẫn set default font trong outlook khi soạn mail

Hướng dẫn set font chữ và màu sắc mặc định khi soạn email trên outlook

1. Các bạn vào Outlook

2. Các bạn chọn File > Optons

3. Chọ Mail > Stationery and Fonts

4. Tại của sổ Signatures and Stationery các bạn chọn vào Font

5. Tại cửa sổ Font các bạn chọn Font Style, Size và Font color.. sau đó chọn OK nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận