[NTP] Server time NTP Vietnam dành cho các bạn cần thay đổi trong ntp.conf

[NTP] Server time NTP Vietnam dành cho các bạn cần thay đổi trong ntp.conf

Vietnam - vn.pool.ntp.org

Để sử dụng server time cũ thể, hãy thêm phần sau vào tệp ntp.conf của bạn các server sau:

Vị trí file /etc/ntp.conf

server 1.vn.pool.ntp.org
server 1.asia.pool.ntp.org
server 0.asia.pool.ntp.org

Sau đó restart lại service ntpd

service ntpd restart

Chúc các bạn thành công

Bình luận