Hướng dẫn bật tính năng hỏi vị trí lưu file khi download trên chrome

Mặc định chrome sẽ tự động lưu file vào folder download, hướng dẫn sau sẽ giúp bạn bật tính năng hỏi vị trí lưu trước khi download

1. Các bạn chọn vào dấu góc phải phí trên của chrome

2. Chọn Settings


3. Chọn Downloads > Ask where to save each file before downloading


Chúc các bạn thành công.

Bình luận