[EXCEL] Khắc phục lỗi công thức không tự động tính trên excel

Hướng dẫn khắc phục lỗi các hàm trên excel không tự động tính phải ấn Enter mới hoạt động

1. Các bạn mở file excel lên

2. Chọn Home > Calculation Options > Automatic


Chỉ đơn giản là chọn auto cho nó tự động tính. Chúc các bạn thành công

Bình luận