Plesk

[Plesk] Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt cho domain bằng CLI

Ngày đăng02/05/2021 40

Hướng dẫn cài đặt Let's Encrypt cho domain bằng CLI không cần phải đăng nhập vào Plesk Control

Trước tiên bạn SSH vào Server hoặc remote vào Server nếu là windows

Lệnh cài đặt Let's Encrypt bằng command line như sau:

plesk bin extension --exec letsencrypt cli.php -d domain.com -d www.domain.com -m admin@domain.com

Các bạn tùy biến lệnh lại theo domain của các bạn nhé.

Rất đơn giản đúng không các bạn?

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[Plesk] Hướng dẫn set default web cho server chạy Plesk
[Plesk] Hướng dẫn set default web cho server chạy Plesk
Ngày đăng31/03/2021 56
[Plesk] Hướng dẫn Forwarding Email trên hosting Plesk
[Plesk] Hướng dẫn Forwarding Email trên hosting Plesk
Ngày đăng09/03/2021 101
[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
[Plesk] Thay đổi đường dẫn Plesk backup trên linux
Ngày đăng19/02/2021 83
[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers
[Plesk] Set Domain Using External Mail Servers
Ngày đăng08/02/2021 78
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
[Plesk] Hướng dẫn thay đổi version php cli trong plesk linux
Ngày đăng02/02/2021 131
[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk
[Plesk] Hướng dẫn tạo email trên hosting Plesk
Ngày đăng02/01/2021 311
Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk
Hướng dẫn fix lỗi httpsd.pem failed trên Plesk
Ngày đăng25/10/2020 254
Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation
Fix lỗi Plesk PHP is not installed. Please install PHP at /usr/bin/php to continue installation
Ngày đăng12/08/2020 618
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Hướng dẫn kết nối MySQL trên Plesk
Ngày đăng04/05/2020 864
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Khắc phục lỗi Unable to connect to a server via FTP with ProFTPd trên Plesk
Ngày đăng17/04/2020 926