Mã nguồn

Max upload file size trên ASP.NET

Max upload file size trên ASP.NET

Thông thường các website asp.net mặc định chỉnh cho phép các bạn upload file <= 2MB nếu bạn cần upload file lớn hơn các bạn làm theo hướng dẫn sau.