cPanel

Failed to start Apache SSLCertificateFile mycpanel.pem does not exist or is empty

Ngày đăng15/01/2021 142

Hướng dẫn khách phục lỗi SSLCertificateFile: file '/var/cpanel/ssl/cpanel/mycpanel.pem' does not exist or is empty khi start apache

Bạn chỉ cần rebuild the Apache configuration là được nhé

/scripts/rebuildhttpdconf

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[cPanel] The MySQL server is currently offline
[cPanel] The MySQL server is currently offline
Ngày đăng06/01/2021 115
[Cpanel] Hướng dẫn cài đặt redis cache cho Cpanel
[Cpanel] Hướng dẫn cài đặt redis cache cho Cpanel
Ngày đăng23/11/2020 334
Thêm date.timezone vào php selector cloudlinux
Thêm date.timezone vào php selector cloudlinux
Ngày đăng20/01/2020 896
Hướng dẫn cài đặt Plugin Let
Hướng dẫn cài đặt Plugin Let's Encrypt trên cPanel
Ngày đăng29/10/2019 986
List user hosting hoặc domain trên cpanel trong ssh
List user hosting hoặc domain trên cpanel trong ssh
Ngày đăng29/10/2019 750
Hướng dẫn thay đổi version php trong Cpanel
Hướng dẫn thay đổi version php trong Cpanel
Ngày đăng07/09/2019 681
Hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel
Hướng dẫn tạo email trên hosting cPanel
Ngày đăng07/09/2019 553