[C#] Thao tác remove item trong list với C#

Hướng dẫn thao tác remove item trong list với C#

Bàn có 2 cách để remove item

1. Remove index

listItem.RemoveAt(1);

2. Hoặc tìm và Remove Item

var itemRemove = listItem.Single(r => r.Id == 2);
listItem.Remove(itemRemove);

 Chúc các bạn thành công.

Bình luận