Mã nguồn

[ASP.NET] Tính toán chênh lệch ngày Asp.Net C#

Ngày đăng19/07/2021 74

Hướng dẫn lệnh tính chênh lệch ngày trong AspNet C#

Lệnh mẫu như sau:

DateTime dt1 = Convert.ToDateTime(StringDate1);
DateTime dt2 = Convert.ToDateTime(StringDate2);
TimeSpan ts = dt1 - dt2;
int days = ts.Days;

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác

[JavaScript] Hướng dẫn tạo button go top trong html
[JavaScript] Hướng dẫn tạo button go top trong html
Ngày đăng08/07/2021 41
[IIS] Khắc phục lỗi CORs missing allow origin IIS
[IIS] Khắc phục lỗi CORs missing allow origin IIS
Ngày đăng29/06/2021 74
[Javascript] Hướng dẫn lấy KeyboardEvent keyCode Property
[Javascript] Hướng dẫn lấy KeyboardEvent keyCode Property
Ngày đăng31/05/2021 115
[moodle] Hướng dẫn fix lỗi Failed to unserialise data from file. Either failed to read, or failed to write
[moodle] Hướng dẫn fix lỗi Failed to unserialise data from file. Either failed to read, or failed to write
Ngày đăng20/05/2021 131
[Wordpress] Hướng dẫn cài đặt plugin Redis Object Cache
[Wordpress] Hướng dẫn cài đặt plugin Redis Object Cache
Ngày đăng19/05/2021 120
[ASP.NET] Get data json với dynamic object trên Asp.Net C#
[ASP.NET] Get data json với dynamic object trên Asp.Net C#
Ngày đăng09/05/2021 126
[ASPNET] Fix A potentially dangerous Request.Path value was detected from the client
[ASPNET] Fix A potentially dangerous Request.Path value was detected from the client
Ngày đăng25/03/2021 175
[Wordpress] Database update required after updating WP 5.0
[Wordpress] Database update required after updating WP 5.0
Ngày đăng21/03/2021 151
[PHP] Fix lỗi PHP Warning:  Unterminated comment starting
[PHP] Fix lỗi PHP Warning: Unterminated comment starting
Ngày đăng18/03/2021 263
[aspnet] Redirect non-www to www trên asp.net web.config
[aspnet] Redirect non-www to www trên asp.net web.config
Ngày đăng06/01/2021 126