VMWARE Exsi

[VMWARE] Hướng dẫn tìm VM từ MAC Address trên VMware ESXI

Ngày đăng21/05/2021 163

Hướng dẫn tìm VM từ MAC Address trên VMware ESXI đơn giản và hiệu quả

1. Các bạn login vào SSH và chạy lệnh sau

 find /vmfs/volumes | grep .vmx$ | while read i; do  grep -i "00:0c:24:21:38:78" "$i" && echo "$i"; done

 Output

ethernet0.generatedAddress = "00:0c:24:21:38:78"
/vmfs/volumes/5f75936b-139b80f0-2d98-a0d3c101eeb4/FOOVM/FOOVM.vmx

 Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar: