Phần mềm

Khắc phục lỗi Insufficient memory to continue the execution of the program SQL Server

Ngày đăng03/09/2019 2,161

Nếu file .sql của bạn quá lớn khi execute file sẽ xuất hiện báo lỗi như sau Insufficient memory to continue the execution of the program. Để khách phục vấn đề trên các bạn có thể execute file bằng command line

Dưới đây là ví dụ:

SQLCMD -U sa -i xyz.sql

Sau đó bạn chỉ cần nhập password sa của SQL server vào là được.

Chúc các bạn thành công.

Bình luận

Capchar:

Bài viết khác