[Kerio Connect] Hướng dẫn user tự kiểm tra dung lượng email

Hướng dẫn cách user tự kiểm tra dung lượng trên webmail

Đối với Kerio sau khi user đang nhập webmail sẽ không có thanh dung lượng.

Để user tự kiểm tra dung lượng đang sử dụng các bạn login vào webmail > sau đó click vào icon email của mình góc phải trên cùng > Chọn Setting > My Quota


Rất đơn giản user đã có thể xem được dụng lượng sử dụng hiện tại của mình

Chúc các bạn thành công.

Bình luận