[Kerio Connect] Hướng dẫn tạo mailing list (group mail) trên email kerio

Hướng dẫn tạo group mail sử dụng mailing list trên email kerio, các bên nên dùng mailing list vì có thể add thêm email bên ngoài domain

Các bước tạo mailing list

1. Login và Control Admin (https://IP:4040)

2. Chọn Mailing Lists > Chọn Add


3. Ở màn hình Mailing list các bạn ghi tên group cần tạo ổ phần Name nhé


4. Sau khi tạo tên group các bạn chọn Add > Select để thêm member vào trong group mail

Lưu ý nếu muốn thêm member ngoài domain các bạn chọn Add > Enter Manually


5. Cuối cùng các bạn chọn OK là xong nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận