[Kerio Connect] Hướng dẫn user thay đổi mật khẩu email

Bài viết hướng dẫn user tự thay đổi password email trên webmail Kerio

1. Các bạn login vào webmail

2. Các bạn click vào icon user và chọn Setting


3. Chọn Password Change


4. Tại khung Password Change các bạn nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới Sau đó chọn Change Password để hoàn tất nhé

Chúc các bạn thành công.

Bình luận